Παραδοτέα Έργου

Α/Α ΕΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Π1.1 1 Ιστοσελίδα Έργου Λογισμικό 09/2013
Π1.2 1 Έκθεση Προδιαγραφών Απαιτήσεων Έκθεση 12/2013
Π2.1 2 Αρχιτεκτονική Περιγραφή Έκθεση 03/2014
Π2.2 2 Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους Άλλο 04/2014
Π2.3 2 Λογισμικό Υπολογιστικού Νέφους Λογισμικό 04/2014
Π2.4 2 Τεκμηρίωση Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους Έκθεση 05/2014
Π2.5 2 Άρθρα Διάχυσης της Υποδομής Υπολογιστικού Νέφους Έκθεση 05/2014
Π3.1 3 Λογισμικό ηλ-ΠΦΥ Λογισμικό 07/2014
Π3.2 3 Τεκμηρίωση ηλ-ΠΦΥ Έκθεση 07/2014
Π3.3 3 Άρθρα Διάχυσης του ηλ-ΠΦΥ Έκθεση 08/2014
Π4.1 4 Software-as-a-Service Λογισμικό 06/2014
Π4.2 4 Διάδοση Τεκμηρίωσης Πλατφόρμας Έκθεση 08/2014
Π5.1 5 Λογισμικό ηλ-Παραπεμπτικού & ηλ-Συνταγογράφησης Λογισμικό 10/2014
Π5.2 5 Τεκμηρίωση Πλατφόρμας ηλ-Παραπεμπτικού & ηλ-Συνταγογράφησης Έκθεση 10/2014
Π5.3 5 Άρθρα Διάχυσης για ηλ-Παραπεμπτικό & ηλ-Συνταγογράφηση Έκθεση 11/2014
Π6.1 6 Τεχνικό Σχέδιο Ελέγχου Έκθεση 10/2014
Π6.2 6 PINCLOUD – Ολοκληρωμένη Υπηρεσία ηλ-Υγείας – Εκδοχή 1 Έκθεση 02/2015
Π6.3 6 PINCLOUD – Ολοκληρωμένη Υπηρεσία ηλ-Υγείας – Τελική Έκθεση 04/2015
Π6.4 6 Διασφάλιση Ποιότητας, Ολοκλήρωση και Δοκιμή Έκθεση 04/2015
Π7.1 7 Ανάγκες Εκπαίδευσης Χρηστών & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Έκθεση 11/2014
Π7.2 7 Μαθήματα ηλ-Εκπαίδευσης Άλλο 03/2015
Π7.3 7 Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Λογισμικό 03/2015
Π8.1 8 Πιλοτικό Σχέδιο & Υλικό Διάδοσης Πιλοτικής Εφαρμογής Έκθεση 04/2015
Π8.2 8 Έκθεση Αξιολόγησης Πιλοτικής Εφαρμογής Έκθεση 10/2015
Π9.1 9 Έκθεση κοινωνικό-τεχνικής και Οικονομικής Εκτίμησης Έκθεση 10/2015
Π9.2 9 Εκδηλώσεις (ημερίδες) Άλλο 10/2015