Το PinCloud στο EMCIS 2015

Η ομάδα του PinCloud συμμετείχε ενεργά στο 12th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems EMCIS 2015 (1-2 Ιουνίου 2015) στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες: emcis.eu