Παρουσιάσεις

 

Ημερίδα Παρουσίασης Έργου PINCLOUD, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Παρουσιάσεις PINCLOUD στο 12th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2015 (EMCIS2015), Ιούνιος 2015

Παρουσιάσεις PINCLOUD στο 11th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2014 "Big Data in the Era of Cloud Computing and Social Media" (EMCIS2014), Οκτώβριος 2014

Παρουσίαση PINCLOUD στο 10th European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2013 "Transforming Societies: Managing the Change!" (EMCIS2013), Οκτώβριος 2013