Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτούργησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, με τους πρώτους εβδομήντα ένα (71) φοιτητές. Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτούργησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, με τους πρώτους εβδομήντα ένα (71) φοιτητές. Οι Αίθουσες διδασκαλίας και τα Εργαστήρια, η Γραμματεία, το Αμφιθέατρο και το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος έχουν εγκατασταθεί στο κτήριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην οδό Παπασιοπούλου 2-4, στη Λαμία.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα
Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο
Σχετική εμπειρία του Φορέα
Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο


 

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Το Τμήμα  παρέχει στους σπουδαστές του τις βασικές γνώσεις της Πληροφορικής, που εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί σαφή επιστημονική περιοχή. Ταυτόχρονα, στα τελευταία έτη σπουδών, όπως σε όλα τα Τμήματα των (άλλων) Πανεπιστημίων της χώρας, οι σπουδαστές αποκτούν και μία εξειδίκευση, που περιλαμβάνει την αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας, του Ιατρικού Φακέλλου και των Διοικητικών Υπηρεσιών και της Έρευνας στη Βιοπληροφορική.

 

Το Τμήμα διαθέτει σήμερα επαρκώς εξοπλισμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια με δίκτυο υπολογιστών που παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής και υποστηρίζουν με τον πλέον σύγχρονο τρόπο τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των φοιτητών. Στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική δημιουργήθηκε το 2005 το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (http://noc.ucg.gr/) το οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων διασύνδεση των χρηστών του Τμήματος  με το εσωτερικό δίκτυο καθώς και με τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα φωνής και δεδομένων. Το ΚΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την αφομοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωμάτωση της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας στις υποδομές του. Στους στόχους του είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο εκσυγχρονισμός της μηχανοργάνωσης του Τμήματος.

 

Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο

Συμμετοχή, ως Μέλος Πακέτου Εργασίας, στα πακέτα εργασίας ΠΕ1-ΠΕ9 

 

Σχετική εμπειρία του Φορέα

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Διαχείρισης Βιοϊατρικών Δεδομένων και Τηλεϊατρικής αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ και πέντε υποψήφιους διδάκτορες, μηχανικούς με τεχνική εμπειρία σε θέματα ιατρικής πληροφορικής. Επιπλέον η ομάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλη εμπειρία στα πεδία της επεξεργασίας ιατρικών εικόνων και βίντεο (τμηματοποίηση και χαρακτηρισμός ιατρικών δεδομένων, αναγνώριση προτύπων, ανακατασκευή ιατρικής εικόνας, κτλ.), καθώς και στην επεξεργασία βιοσημάτων (αναγνώριση προτύπων, εκτίμηση κατάστασης ασθενή). Σε αυτά τα πλαίσια ανάλυσης ιατρικών δεδομένων έχει αναπτυχθεί πληθώρα εργαλείων και μεθοδολογιών για την κατάληλλη επεξεργασία δεδομένων (κωδικοποίηση περιοχών ενδιαφέροντος σε ιατρικές εικόνες και βίντεο χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές για συμπίεση μέσω wavelets και  βάση του προτύπου H.264), τμηματοποίηση εικόνων και εφαρμογής τεχνικών κατηγοριοποίησης (classification) και αναγνώρισης προτύπων (π.χ. τμηματοποίηση και ανάλυση εικόνων μικροσκοπίου, αναγνώριση και χαρακτηρισμός καρκίνου του δέρματος, κτλ.). Πέρα από την ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων, η ομάδα έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων από ιατρικά δεδομένα, απαρτιζόμενη κυρίως από ιατρικές εικόνες διαφόρων απεικονιστικών ειδών.

 

Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο

Ο Δρ. Βασίλειος Π. Πλαγιανάκος έλαβε Πτυχίο Μαθηματικού και Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1996 και 2003, αντίστοιχα). Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής του είναι: "Νέες μέθοδοι Εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, Βελτιστοποίησης και  Εφαρμογές". Κατά τη διάρκεια  εκπόνησης της Διδακτορικής του Διατριβής η έρευνά του έχει υποστηριχθεί τρεις φορές από την IEEE. Παράλληλα, το χρονικό διάστημα 1998 μέχρι 2005 εργαζόταν και στον ιδιωτικό τομέα σαν μηχανικός συστημάτων και δικτύων και έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και συντηρήσει πληθώρα μεγάλων έργων που αφορούσαν κυρίως ασφαλή δίκτυα πολλαπλών πρωτοκόλλων, υψηλής απόδοσης και εγγυημένης ποιότητας υπηρεσιών. Μετά το πέρας των σπουδών του ήταν ιδρυτικό μέλος και βασικός μεταδιδακτορικός ερευνητής (μέχρι το 2005) στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς. Έχει διατελέσει Διδάσκων με σύμβαση βάσει του Π.Δ. 407/80 στα Πανεπιστήμια Αιγαίου (2003), Πατρών (2004), και Στερεάς Ελλάδας (2005-2008). Σήμερα, είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν νέους αλγόριθμους εκπαίδευσης Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων και Μηχανικής Μάθησης, μελέτη νέων Εξελικτικών Αλγόριθμων, παράλληλοι και κατανεμημένοι υπολογισμοί, και εφαρμογές στην βιοϊατρική, βιοπληροφορική, ομαδοποίηση, και επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Ο Δρ. Πλαγιανάκος έχει συνδιοργανώσει συνέδρια και special sessions σε επιστημονικές περιοχές των ερευνητικών του ενδιαφερόντων. Είναι συγγραφέας σε περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 60 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Το δημοσιευμένο έργο του έχει λάβει περισσότερες από 300 ετεροαναφορές. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (2010-2014), της ΙΕΕΕ, και του IEEE Bioinformatics and Bioengineering Technical Committee (BBTC).

 

Ο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ το 1996 και από το ίδιο τμήμα ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός το 2000 με εξειδίκευση στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την Ιατρική Πληροφορική. Από το 1996 έως το 2000 διετέλεσε ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ. Από το 2001 έως το 2008, ο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης υπηρέτησε το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδος. Το 2013 ανέλαβε υπηρεσία στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στο οποίο και υπηρετεί σήμερα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στις περιοχές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Τηλεϊατρικής, της Ιατρικής Πληροφορικής, της Τεχνολογίας Εικόνων και Πολυμέσων και των Διεισδυτικών Συστημάτων (Pervasive Systems). Στα εν λόγω πεδία έχει 3 διεθνή βιβλία (εκδοτικοί οίκοι: Springer, IOS Press, Morgan & Claypool), 70 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ έχει λάβει πλέον των 1000 ετεροαναφορών. Ο Δρ. Μαγκλογιάννης έχει συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Έργων και είναι μέλος του ΔΣ της ΕΜηΠΕΕ, μέλος της ΕΠΥ, του ΤΕΕ, του ΠΣΔΜΗ, της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και διεθνών οργανισμών όπως η IEEE (Senior Member), η ACM, η SPIE και η IFIP και η IFFIT. Επίσης ο Δρ. Μαγκλογιάννης είναι εθνικός εκπρόσωπος στην τεχνική επιτροπή TC12 της IFIP (http://www.ifiptc12.org.uk) και Γραμματέας της ομάδας εργασίας WG12.5 (Artificial Intelligence – Knowledge-Oriented Development of Applications) και κριτής εργασιών σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος και μέλος σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Ο Δρ. Μαγκλογιάννης είναι βοηθός εκδότης (associate editor) στο διεθνές περιοδικό IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου (editorial board member) στα διεθνή περιοδικά στα διεθνή περιοδικά Personal and Ubiquitous Computing, Journal on Information Technology in Healthcare και and Intelligent Decision Technologies, ενώ έχει διατελέσει φιλοξενούμενος εκδότης (guest editor) στα περιοδικά IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, Oncology Reports, Simulation: Transactions of the Society for Modelling and Simulation International, Applied Intelligence, Personal and Ubiquitous Computing Journal και International Journal Universal Access in the Information Society. Ο Δρ. Μαγκλογιάννης έχει διατελέσει τεχνικός σύμβουλος του ΠΕΣΥΠ Β. Αιγαίου και αξιολογητής στην Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας για το ΠΕΣΥΠ Δυτικής Ελλάδας». Ο Δρ. Μαγκλογιάννης διετέλεσε επίσης πρόεδρος του διεθνούς συνεδρίου AIAI 2006 / 3rd  IFIP International Conference on Artificial Intelligence Application and Innovations  που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2006 στην Αθήνα και πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της σειράς των διεθνών συνεδρίων PETRA - ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments  (www.petrae.org). Ο Δρ. Μαγκλογιάννης είναι επίσης συνεργαζόμενος ερευνητής στο Τμήμα Computer Science του University of Texas at Arligton USA.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο: 
Βασίλειος Πλαγιανάκος
Ιστοσελίδα: