Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα το1974 και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας μας.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα
Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο
Σχετική εμπειρία του Φορέα
Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο


 

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ιδρύθηκε το 1970 από μια ομάδα Ελλήνων ιατρών, με στόχο τη δημιουργία ενός προτύπου για τη χώρα μας Ιδιωτικού Νοσοκομείου. Στα τριάντα πέντε και πλέον χρόνια λειτουργίας του, το ΥΓΕΙΑ έδωσε και συνεχίζει να δίνει το βήμα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του βασικού πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

Το ΥΓΕΙΑ αποτελεί το Νοσοκομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στη χώρα μας, αντιμετωπίστηκε το πρώτο κρούσμα AIDS, έγινε η πρώτη στην Ευρώπη εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων σε καρκίνο του προστάτη, ενώ ο επιτυχής διαχωρισμός Σιαμαίων το Μάιο του1989 στο Νοσοκομείο, χάρισε την αυτόνομη προσωπική ζωή σε δύο άτομα.

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε το σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και να είμαστε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια και επιμονή για την υλοποίηση του οράματος μας μέσω :

 • Της παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών, με διεθνή διαπίστευση και για το σύνολο αυτών
 • Της εκπαίδευσης και της συνεχούς ενημέρωσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μας καθώς και των άμεσων συνεργατών μας 
 • Της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, βασισμένες σε διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές
 • Των πρακτικών άριστου εργοδότη για το προσωπικό μας
 • Της εταιρικής μας υπευθυνότητας και των στοχευμένων δράσεων που την αποδεικνύουν, αναλαμβάνοντας ευθύνη για το ρόλο μας στην αγορά, το περιβάλλον, το προσωπικό και τη χώρα μας
 • Τη διάχυση των καλών μας πρακτικών όπου και όποτε κρίνουμε χρήσιμο ή αναγκαίο 

 

Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο

Συντονιστής του Πακέτου Εργασίας:

 • Πακέτο Εργασίας 3 ηλ-Προσωπικός Φάκελος Υγείας
 • Πακέτο Εργασίας 8 Πιλοτική Εφαρμογή

Συμμετοχή, ως Μέλος Πακέτου Εργασίας, στα εξής πακέτα:

 • Πακέτο Εργασίας 1 Προδιαγραφές Απαιτήσεων
 • Πακέτο Εργασίας 2 Υποδομή Υπολογιστικού Νέφους
 • Πακέτο Εργασίας 5 ηλ-Παραπεμπτικό & ηλ-Συνταγογράφηση
 • Πακέτο Εργασίας 6 Διασφάλιση Ποιότητας, Ολοκλήρωση & Δοκιμή

 

Σχετική εμπειρία του Φορέα

Σήμερα, το ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να πρωτοπορεί, έχοντας ως βασικό του στόχο: την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ΥΓΕΙΑ, μεταξύ άλλων, διαθέτει:

 • Το μοναδικό στην Ελλάδα Τμήμα Ακτινοχειρουργικής Εγκεφάλου GAMMA -KNIFE με το LeksellGamma Knife® PerfexionTM.
 • Το πρώτο PET-CT (Τμήμα Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων) που λειτούργησε στη χώρα μας.
 • Το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο - σε όγκο ασθενών - Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής και Ογκολογίας με τους πλέον σύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές ELEKTA Axesse, Synergy, Platform.
 • Την πρότυπη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΕΘ- ΜΑΦ)
 • Μία από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Μεταμόσχευσης Ρευστών Οργάνων (μυελού οστών)
 • Την πλέον σύγχρονη Μονάδα Χειρουργείων Μιας Ημέρας (ODS)
 • Το μεγαλύτερο Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, Εμβολισμών ΑνευρυσμάτωνΕγκεφάλου
 • Το πρωτοποριακό σύστημα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci® S για αναίμακτες επεμβάσεις.
 • Το Σύστημα Νευροπλοήγησης Stealth Station ηλεκτρονικά συνδεδεμένο με το χειρουργικό μικροσκόπιο PENTERO για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο.
 • Tην Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας (Μ.Η.Θ.)

 

Κύριος στόχος του Νοσοκομείου ήταν και παραμένει η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας και η ανάπτυξη δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο

Σταύρος Κρασαδάκης

Μαρία Δρίβα          

Βιολέτα Ασίκη

Χριστίνα Κοτσιοπούλου

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο: 
Κοσμάς Σπύρος
Ιστοσελίδα: