Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου

Μαρίνος Θεμιστοκλέους
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Ανδρούτσου 150, 18534 Πειραιάς

E-mail:  mthemist@unipi.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ds.unipi.gr/mthemist/