Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1990 στο πλαίσιο της Ιατρικής Σχολής (νυν Σχολή Επιστημών Υγείας) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα
Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο
Σχετική εμπειρία του Φορέα
Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο


 

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Το Εργαστήριο είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ιατρική Πληροφορική και Βιοϊατρική Τεχνολογία τόσο στην ελληνικό όσο και τον ευρωπαϊκό χώρο. Κύριες περιοχές έρευνας του Εργαστηρίου, στο πλαίσιο της διαχείρισης και επεξεργασίας ιατρικής πληροφορίας, περιλαμβάνουν:

1. βιοϊατρικό σήμα / ανάλυση εικόνας, προς τη διερεύνηση των δεικτών και τεχνικών που προβλέπουν την εκκίνηση και εξέλιξη παθολογίας. Στα παραδείγματα συμπεριλαμβάνονται ECG / HRV για καρδιακές παθήσεις, EEG / HRV για την ανάλυση του ύπνου, πολυσηματική ανάλυση σε ΜΕΘ, της ιατρικής απεικόνισης για καρδιακές και ψυχικές διαταραχές.

2. μηχανική γνώσης και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των σημασιολογικών αναπαραστάσεων των ιατρικών στοιχείων (π.χ. για ανεπιθύμητες ενέργειες και την ασφάλεια του ασθενούς) και προσεγγίσεις με γνώμονα τα δεδομένα (π.χ., για τον εντοπισμό της επίπτωσης / συμμόρφωση της θεραπείας)

3. εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας και διάχυτης ιατρικής φροντίδας, που ενσωματώνουν αισθητήρες, κινητά συστήματα, επεξεργασία πληροφορίας και τηλε διαχείριση της ροής πληροφοριών για την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών.

Ως μέρος του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου έχει στενή συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Κλινικές του ΑΠΘ στο σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και τις αναλύσεις κλινικών μελετών. Επίσης, από το 1998 το Εργαστήριο λειτουργεί το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα στην Ιατρική Πληροφορική, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής έχει συμμετάσχει ως βασικός εταίρος ή επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 20 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.

 

Κύριος ρόλος και συνεισφορά του Φορέα στο Έργο

Συντονιστής του Πακέτου Εργασίας:

  • ΠΕ1. Προδιαγραφές Απαιτήσεων. Συντονισμό για την ανάπτυξη του Παραδοτέου «Π2. Έκθεση Προδιαγραφών Απαιτήσεων» της πλατφόρμας PINCLOUD, και υπεύθυνος σχεδιασμού, υλοποίησης και συντήρησης της ιστοσελίδας του Έργου.

 

Συμμετοχή, ως Μέλος Πακέτου Εργασίας, στα εξής πακέτα:

  • ΠΕ3. ηλ-Προσωπικός Φάκελος Υγείας. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού Προσωπικού Φακέλου Υγείας (ηλ-ΠΦΥ) της πλατφόρμας PINCLOUD.
  • ΠΕ4. Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ασθενών. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της PINCLOUD Πλατφόρμας Παρακολούθησης Ασθενών (ΠΠΑ).
  • ΠΕ6. Διασφάλιση Ποιότητας, Ολοκλήρωση & Δοκιμή. Συμμετοχή στην ενοποίηση και στον τεχνικό έλεγχο της ολοκληρωμένης πλατφόρμας PINCLOUD.
  • ΠΕ7. Εκπαίδευση Χρηστών. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων ηλ-Εκπαίδευσης για τις κατηγορίες των διαφόρων χρηστών.
  • ΠΕ8. Πιλοτική Εφαρμογή. Συμμετοχή στην αξιολόγηση της εκτίμηση της συνολικής λειτουργίας και της αποδοχή των χρηστών της ολοκληρωμένης πλατφόρμας PINCLOUD.
  • ΠΕ9. Κοινωνικό-τεχνική και Οικονομική Εκτίμηση και Διάχυση. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και εκπόνηση σχετικών δραστηριότητες διάχυσης όπως εκδηλώσεις και ημερίδες θα διοργανωθούν για τη διάδοση του έργου και των αποτελεσμάτων του.

 

Σχετική εμπειρία του Φορέα

Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, με ιατρικούς και τεχνικούς ειδικούς, τα τελευταία 8 χρόνια υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια στην ανάπτυξη συστημάτων τηλεϊατρικής για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Ανάπτυξη εφαρμογών, ανάπτυξη διεπαφής του χρήστη, βιοϊατρική καταγραφή και διαχείριση/επεξεργασία πληροφοριών, ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων, ανάλυση φυσιολογικών σημάτων, επαγγελματικά ιατρικά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, καθώς και η αξιολόγηση συστημάτων μέσω πιλότων σε πραγματικές συνθήκες, ήταν οι κύριες δραστηριότητες των μελών του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων CHS, Panaceia-iTV, SENSATION, INTERLIFE, PSIP, HeartCycle, και REMOTE, το Εργαστήριο πρόσφατα συμμετέχει σε εξής νέα Έργα της Ε.Ε. ACT, ITECH, WELCOME και SPLENDID.

 

Βασικά πρόσωπα από τον Φορέα που συμμετέχουν στο Έργο

Ο Καθ. Νικόλαος Μαγκλαβέρας είναι Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ καθώς και Συντονιστής της περιοχής της βιοϊατρικής πληροφορικής του ΕΚΕΤΑ-ΙΝΕΒ (πρώην ΕΚΕΤΑ-ΙΒΒΕ) από το 2007. Περιοχές επιστημονικής εμπειρίας: Επεξεργασία βιοϊατρικής εικόνας και σήματος, προσομοίωση καρδιακού ευερέθιστου ιστού και μη γραμμικών βιολογικών συστημάτων, καρδιακή ηλεκτροφυσιολογία, μελέτη διαταραχών ύπνου, τεχνολογία στις νευροεπιστήμες, μη γραμμικές τεχνικές επεξεργασίας ιατρικής πληροφορίας, νευρωνικά δίκτυα, χρονοφασματικές τεχνικές, τηλεϊατρική, ιατρική πληροφορική, βιοπληροφορική, διαχείριση χρόνιων ασθενειών, εξατομικευμένη υγεία, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, διαχείριση και σημασιολογική ανάλυση ιατρικής πληροφορίας και ασφάλεια ασθενούς συστήματα λήψης ιατρικής απόφασης, Ambient Assisted Living (AAL) και συστήματα πρόσβασης, νανοτεχνολογίες στην ιατρική, τεχνολογίες πληροφορικής και πολυμέσων σε βιοϊατρική μηχανική, ιατρική ερευνητική μεθοδολογία και τεχνολογία.

Η Δρ. Ιωάννα Χουβαρδά αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ, το 1993 και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στην Ιατρική Πληροφορική, το 2001. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής της, ασχολήθηκε με επεξεργασία σήματος, και πιο συγκεκριμένα με χρονοφασματική ανάλυση καρδιακών σημάτων. Σε συνέχεια, κατά την μεταδιδακτορική της έρευνα, συνεργάζεται σε σχετικά θέματα με πανεπιστημιακά εργαστήρια, κλινικές και ινστιτούτα. Επί του παρόντος, είναι λέκτορας στο Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής, του Τμήματος Ιατρική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, έχοντας ερευνητικά και εκπαιδευτικά καθήκοντα. Έχει εργαστεί σε ποικίλα ερευνητικά προγράμματα και προτάσεις στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας, καθώς και σε θέματα βασικής έρευνας. Επιπλέον, σε σχέση με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, πέραν της διδασκαλίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχει ασχοληθεί με την οργάνωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ιατρικής πληροφορικής, και με την επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών. Οι βασικές περιοχές ενδιαφέροντος της περιλαμβάνουν: επεξεργασία βιοϊατρικού σήματος και μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων, διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας και συστήματα ηλεκτρονικής υγείας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 120 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και συνέδρια. H κ. Χουβαρδά είναι μέλος των IEEE (EMBS, ComSoc and WIE) και ΤΕΕ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας του Φορέα για το Έργο: 
Νίκος Μαγκλαβέρας
Ιστοσελίδα: